Wiki
Tất cả » Tư liệu Hán Nôm » Bia "Tích Thiện Am" »
Tải lại | Mở cửa sổ riêng

Bia "Tích Thiện Am"


Liên quan tới: Chùa Bút Tháp

Bản dịch bia của Lê Quốc Việt:


Am Tích Thiện


Minh rằng:

Trời sinh định vị,
Đất nuôi nên hình.
Năm rồng là Bính [2],
Tháng hổ là Canh [3].
Ngày giờ cùng Tuất,
Tính Phật nở sinh.
Hai nghi che chở,
Nuôi nấng trưởng thành.
Sư phụ Hà Đăng,
Bẩm tính thông minh.
Lòng thường mộ đạo,
Niệm Phật tụng kinh.
Thiêu hương cầu Thánh,
Gặp buổi thanh bình.
Sống và mồ mả,
Đều được an ninh.
Lưu truyền muôn mãi,
Phúc lộc mãi sinh.

Vị Tăng trưởng lão người xã Tú Khê [3] sống ở đương triều kiêm chức Lệnh sử Tổng chánh Trùm trưởng hội Tư văn trong cùng giáp, kiêm cai quản Tam Giáo cứu hộ chúng sinh khoa Kỳ Thọ, tước Văn Phượng nam là Hà Đăng Đệ tên chữ là Huệ Thông, đạo hiệu là Huyền Thanh Trí Tuệ Tinh Tiến Phổ Tế Thiền sư, thụy là Tiên Nhân là người đứng ra dựng bia ghi chuyện khởi dựng am Tích Thiện, cùng ghi danh con cháu chút chít, nam nữ dâu rể đồng môn trong Đạo tràng xin liệt kê ra sau:

Trưởng đồng môn gồm Ngô Quan Luân (xã Chi Nê [4], tiền 3 quan), Nguyễn Đăng Thọ (xã Nhạn Tháp [5], tiền [?] quan), Nguyễn Thiên Định (xã Ngâm Điền [6], tiền 5 quan), Nguyễn Hữu Trung (xã Á Lữ [7], tiền 1 quan), Nguyễn Như Quế, …
Khởi dựng am vào giờ tốt ngày lành tháng 11 năm Tân Mùi niên hiệu Chính Hòa thứ 12 (1691). Con cháu đồng môn trong Đạo Tràng phải lấy kính hiếu làm đầu, thờ Phổ Tế Thiền Sư.

Chú thích:
[1]. Năm rồng là Bính (Long niên tuế Bính): tức là năm Bính Thìn (1616)
[2]. Tháng Hổ là Đinh (Hổ chính nguyệt Đinh): Tức tháng Giêng.
[3]. Xã Tú Khê: Nay là xã Đạo Tú, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
[4]. Xã Chi Nê: Hiện không rõ ở đâu
[5]. Xã Nhạn Tháp: Nay là xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
[6]. Xã Ngâm Điền: Nay là xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
[7]. Xã Á Lữ: Nay la thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, Thuận Thành, tỉnh Bắc