Follow by Email

Marquee

Shoutmix

Núi Sam Châu Đốc. 0

CuongDC | 11:17 PM |

Rằm vừa qua em đi lễ hội "Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam" ở Châu Đốc. Sáng hôm sau tranh thủ được vài giờ để "đánh lẽ" ... he he ... em bắt xe ôm zọt lên núi Sam để ... bắn phá côn trùng và hoa dại ... được vài ảnh em mời các bác xem.


Đầu tiên là vài hình ảnh về núi Sam ...

Đường lên đỉnh núi Sam
1/


Vài ảnh chùa chiền dọc đường lên núi
2/


3/


Trên đỉnh núi
4/


Tập bắn Panorama trên đỉnh núi (hôm đó trời nhiều mây chuyển mưa nên kg đẹp lắm)
5/


Tiếp theo là ảnh hoa dại trên núi ...

6/


7/


8/


9/


10/


11/


12/


13/


14/


15/


16/


17/


18/


19/

 
 

Followers

 
千里独行 Copyright © 2010 Prozine Theme is Designed by Lasantha Home | RSS Feed | Comment RSS