Quần thể Cố đô Huế

Lăng Gia Long

Địa điểm: Xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tên gọi lăng Gia Long thực ra để chỉ một quần thể lăng tẩm của nhiều người trong hàng quyến thuộc của nhà vua với trọng địa là khu lăng mộ Gia Long và bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu.

Lăng Gia Long (Thiên Thọ lăng) được xây dựng từ năm 1814 đến năm 1820. Đích thân vua Gia Long đã quan sát, duyệt định vị trí quy hoạch và chỉ đạo việc thiết kế cũng như giám sát tiến độ thi công. Toàn bộ khu Lăng là một quần sơn với 42 ngọn đồi lớn nhỏ có tên gọi riêng, trong đó Đại Thiên Thọ là ngọn lớn nhất được chọn làm tiền án và là tên gọi chung cho cả quần sơn này: Thiên Thọ Sơn.

Tổng thể Lăng được chia làm ba khu vực: Chính giữa là lăng mộ Vua và Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Bên phải khu lăng là khu vực tẩm điện mà Điện Minh Thành là trung tâm - nơi thờ Hoàng đế và Hoàng hậu thứ nhất. Bên trái khu Lăng là Bi đình, nay chỉ còn lại tấm bia lớn ghi bài “Thánh Đức thần công” của vua Minh Mạng soạn, ca ngợi vua cha, được chạm khắc tinh xảo. Ngoài ra, còn có khu vực quần thể các lăng trong hoàng quyến.

Lăng Gia Long là một bức tranh tuyệt vời về sự phối trí giữa thiên nhiên và kiến trúc, trong đó thiên nhiên là yếu tố chính tạo nên nét hùng vĩ của cảnh quan.

 
Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế
Chùa Thiên Mụ
Cung An định
Cung Diên Thọ
Cung Trường Sanh
Cung Khánh Ninh
Cửu vị thần công
Duyệt Thị Đường
Cửu Đỉnh
Đàn Nam Giao
Đàn Xã Tắc
Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong
Điện Cần Chánh
Điện Hòn Chén
Điện Thái Hoà
Điện Voi Ré
Đình Thương Bạc
Hiển Lâm Các
Hồ Tịnh Tâm
Hổ Quyền
Hoàng thành và Tử Cấm thành
Hưng Miếu
Kinh thành Huế
Kỳ đài
Lăng Đồng Khánh
Lăng Hiếu Đông
Lăng Khải Định
Lăng Minh Mạng
Lăng Thiệu Trị
Lăng Tự Đức
Lầu Tàng Thư
Những ngôi nhà tạ trong kiến trúc cung đình Nguyễn
Nghinh Lương Đình
Ngọ Môn
Phu Văn Lâu
Thái Miếu
Trấn Bình Đài
Thế Miếu
Trấn Hải Thành
Triệu Miếu
Trường Quốc Tử giám
Viện Cơ Mật - Tam Tòa
Văn Miếu Huế
Võ Thánh
Bản quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (CIAM)