Thứ ba, ngày 4 tháng 12 năm 2012 


Cấp bách cứu di tích Phật viện Đồng Dương
Cập nhật lúc 18:51, Thứ tư, 04/04/2012 (GMT+7)

Di tích Tháp sáng, Phật viện Đồng Dương đang xuống cấp trầm trọng  
 
NDĐT- Như Báo Nhân Dân thông tin, Khu di tích Phật viện Ðồng Dương nằm trên địa bàn xã Bình Ðịnh Bắc, (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), là trung tâm Phật giáo của Vương quốc Chăm-pa, đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích Quốc gia năm 2000. Thế nhưng, hơn 10 năm qua, việc tu bổ, tôn tạo chưa được quan tâm đúng mức đã khiến Phật viện Ðồng Dương đứng trước nguy cơ trở thành phế tích...

Ngày 4-4-2012, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 250 triệu đồng thực hiện chống đỡ cấp thiết di tích Tháp Sáng, Phật viện Đồng Dương…

Năm 2011, UBND tỉnh Quảng Nam đã hội thảo về "Giải pháp bảo tồn di tích Chăm Phật viện Ðồng Dương". Tỉnh tiến hành lập đề án quy hoạch khảo cổ, bảo tồn tôn tạo; đồng thời lập dự án quy hoạch tổng thể, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và lắng nghe ý kiến các nhà khoa học để có cách ứng xử đúng đắn với di sản cấp Quốc gia...

Tuy nhiên, cho đến nay, các cơ chức năng của Trung ương và tỉnh Quảng Nam vẫn chưa tìm được giải pháp căn cơ để bảo vệ công trình kiến trúc Phật viện Ðồng Dương.

Đây là giải pháp mang tính tình thế nhằm khẩn cấp cứu di tích này khỏi tiếp tục xuống cấp, hư hỏng.

TẤN NGUYÊN
         
 
PHÓNG SỰ - KÝ SỰ
 
DU LỊCH
 
GIAO THÔNG