Đăng nhập
Chính trị   |    Kinh tế   |    Xã hội
Trang chủ    »    Lịch sử - Văn hóa
Xuất bản lúc 08:08 ngày 10/12/2012
Chùa tổ và truyền thuyết phật mẫu man Nương

Chùa Tổ có tên chữ là “Phúc Nghiêm tự” thuộc thôn Mãn Xá, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, từ lâu đời nổi tiếng cổ kính thâm nghiêm với truyền thuyết Phật mẫu Man Nương. Chùa hiện nằm trên một khu đất cao, thoáng, rộng thấp thoáng dưới những tán cây cổ thụ, bao quanh là nhà cửa dân cư và những cánh đồng lúa màu tươi tốt.

Theo thư tịch cổ và truyền thuyết dân gian, chùa Tổ thờ Phật mẫu Man Nương là người “sinh” ra Tứ Pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) từ thế kỷ II đầu Công nguyên. Truyền rằng, chùa được xây trên nền nhà cũ của ông bà Tu Định là thân phụ và thân mẫu của Man Nương. Khi ông bà Tu Định hiển Thánh thì ngôi nhà trở thành chùa. Chùa Tổ vốn được khởi dựng từ lâu đời và được nhiều triều đại trùng tu, đến nay chỉ còn tòa Tam Bảo thượng là công trình kiến trúc của thời Nguyễn còn bảo lưu khá nguyên vẹn.

Trung tâm điện phật là nơi thờ Phật mẫu Man Nương. Tượng Phật mẫu Man Nương được tạo tác trong tư thế tọa thiền trên tòa sen, cao gần 1,70m, được tạo giống với các tượng Tứ Pháp, khuôn mặt từ bi thánh thiện, toàn thân phủ một lớp sơn mầu mận chín đầy vẻ huyền bí linh thiêng. Phía trên cao hơn là tượng ông bà Tu Định là thân phụ và thân mẫu của Man Nương, toàn thân sơn mầu nâu sẫm, áo cà sa khoác ngoài trùm kín đùi. Góc bên phải của Thượng điện tượng sư tổ Khâu Đà La, đầu trọc để trần, khuôn mặt từ bi, ngồi thiền trên tòa sen, áo cà sa khoác ngoài.

Hiện chùa Tổ còn bảo lưu được nhiều tài liệu cổ vật quý giá như: tượng thờ, bia đá, sắc phong, hoành phi, câu đối... Trong đó, sắc phong triều vua Cảnh Hưng thứ 14 (1786) phong cho sư tổ Khâu Đà La và một sắc phong triều vua Khải Định thứ 8 (1923) phong cho Phật Mẫu Man Nương. Các tài liệu cổ vật quý giá đó đã minh chứng sự có mặt của hai con người Khâu Đà La và Man Nương là có thật, và chính họ đã tạo nên Sơn môn Dâu cùng hệ thống Tứ Pháp đầu Công nguyên. Đặc biệt chùa còn bảo lưu được một tấm bia đá còn khá nguyên vẹn, có kích thước (cao 172,5cm, rộng 98cm, dày 15cm) trán bia chạm nổi hình lưỡng long chầu nguyệt, diềm chạm hoa lá, vân mây cách điệu, tên bia “Phúc Nghiêm tự sự tích bi” được dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 12, đến năm Tự Đức 26 (1873) được khắc lại, nội dung cho biết sự tích của Phật mẫu Man Nương và hệ thống Tứ Pháp, nội dung có thể tóm tắt như sau:

9d4c396ab_chuato01.jpg

Xưa, sư Khâu Đà La người nước Thiên Trúc hành đạo Bà La Môn. Từng ở trên núi cao, không cần tu viện lớn mà chu du khắp bốn biển. Bấy giờ, vào thời Hán đã đến thành Luy Lâu nước ta. Bên cạnh thành Luy Lâu có ông bà Tu Định người làng Mãn Xá rất kính mộ phép thuật của nhà sư. Khâu Đà La thường ngồi tĩnh tọa không ăn uống. Trong lòng Tu Định biết là Phật xuất thế nên rất kính cẩn mến mộ. Tu Định có một người con gái xinh đẹp nết na, đã cho theo thày học đạo. Nhà sư nói với Tu Định rằng: “Ông nhập Phật Pháp của ta là sớm có duyên, Man Nương có đạo ngày kia sẽ thành Đại pháp khí” và còn giúp Tu Định phép thuật lấy nước cứu hạn giúp dân, rồi nói lời từ biệt vào trong núi tu hành. Một hôm, Man Nương đến bỗng có rồng mây cuốn quanh mình rồi cảm động mà mang thai. Man Nương sợ hãi nói rõ sự việc với cha mẹ. Ông bà Tu Định kinh ngạc vào núi để nói rõ sự tình với Đà La. Nhà sư bảo rằng: “Man Nương có thai là do nhân thiên hợp khí”. Man Nương có mang được 14  tháng, đến ngày 8 tháng 4 sinh được một bé gái, trong phòng hương thơm khác lạ lan tỏa đầy nhà. Man Nương liền bế con vào nơi núi non tìm thày, trời âm u không thấy rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng tụng niệm, bèn quay lại nói với cây dung thụ rằng: “Nếu có thiêng hãy ôm lấy hài nhi này”. Cây bèn mở thân, bèn đặt đứa bé vào đó, cây khép lại…

Sau đó, trời mưa to gió lớn giật đổ cây dung thụ trôi đến cửa bến thành Luy Lâu, trong cây như có tiếng nhạc, ánh sáng chiếu rọi, mùi hương thơm phức, mọi người đều thấy. Sĩ Vương trong thành thấy lạ, bèn lệnh cho quan quân xem xét, quả nhiên như vậy, đến đêm mộng thấy một vị Thần nói rằng: “Cây này là thần mây, mưa, sấm, chớp”. Vương bèn ban bố với quần thần trong triều tạc tượng Phật để thờ và lệnh cho thợ cắt cây làm bốn đoạn tạc thành bốn tượng. Khi tượng tạc xong đã lệnh cho nhân dân sáng lập các chùa: Thiền Định, Thành Đạo, Phi Tướng, Trí Quả để thờ phụng. Lúc khánh thành khi còn chưa đón vào chùa thì gặp đại hạn. Vương bèn cầu khấn, bỗng nhiên mưa to. Vì thế nhớ mộng trước bèn đặt tên là: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Đến khi rước vào chùa, ba tượng xe chở rất nhẹ, còn tượng Pháp Vân nặng không thể được. Vương cho thợ tạc tượng đến hỏi, thợ tâu trong cây có hòn đá đã vứt xuống sông, lại lệnh cho ngư dân đi mò tìm vì biết cây đó chứa con của Man Nương và tạc thành tượng Thạch Quang để thờ. Vương lại lệnh cho nhân dân tạc tượng Tam tổ sáng lập chùa Phúc Nghiêm.

Thời Tam quốc, Đào Hoành làm thái thú Giao Châu nghe thấy tiếng Tứ Pháp linh thiêng, đã lệnh cho xây đàn lớn, không được xâm phạm, hương hoả cung kính; mỗi khi gặp dịch bệnh thì phụng quốc mệnh cầu đảo, tai ương lập tức qua khỏi. Thời Tấn, Đào Khản làm thái thú Giao Châu, muốn rước tượng về nước, lấy hàng ngàn tráng sĩ hợp sức di chuyển cũng không được. Thời Tùy, sai Lưu Phương đến châu của ta tìm đến Tam tổ chùa Tứ Pháp yết bái để thoả sự mong mỏi. Đường Xương khi rời qua châu của ta đã đích thân đến chùa Phúc Nghiêm, lệnh cho chép lại sự tích để dâng lên vua Đường. Nước ta đến mùa thu năm đầu thời Lý Nhân Tông, mưa mãi không tạnh, ngài đã đích thân đến cầu mưa tạnh. Năm Thái Ninh thứ 3 gặp đại hạn, vua lệnh cho rước tượng Phật vào Thủy Tinh điện, thân cung pháp phục dâng hương bái lạy, đêm ấy trời đã đổ mưa. Quân Tống đến cướp nước, tướng Cao Quỳ định áp sát lấy trộm mang về. Khi đến cánh đồng Vũ Bình đã bị quân ta truy đuổi đánh cho tan tác, mọi người trong nước đều nghĩ Phật đã bị mất. Mùa đông năm ấy thả lửa đốt đồng, chỉ có đức Phật ở đó vẫn xanh tươi. Vua nghe thấy thế liền lệnh cho đón về chùa. Thời vua Lý Anh Tông gặp đại hạn, liền đón về chùa Báo Thiên, nhà vua và Thái hậu đích thân hành lễ cầu mưa, khi xa giá trở về trời đã đổ mưa lớn. Đến thời vua Lê chúa Trịnh, hàng năm sai quan triều đình đến cúng tế để giữ mạch đất nước lâu dài. Năm Canh Thân lại đại giá thân chinh đặc mệnh cho Thuyên nghĩa hầu Lê Kim Hội đến lấy trống làm hiệu, khi đại định lại gia ban áo gấm mũ trụ. Tiếp nối về sau, phàm việc cầu tạnh, cầu mưa, trước tiên đến đón Tứ Pháp về bái  yết chùa Phúc Nghiêm và chùa Diên Ứng cầu đảo ba ngày. Sau mới đón Tam tổ hội cùng tế cáo, đặt làm lệ mãi như vậy. Nước Việt ta có Phật khởi phát ở nơi này, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng việc đó không thể mai một.

Chùa Tổ và hệ thống chùa Tứ Pháp vùng Dâu huyện Thuận Thành là tinh hoa của sự dung hội giữa Phật giáo Ấn Độ khi du nhập vào nước ta với tín ngưỡng bản địa của người Việt cổ thờ các lực lượng tự nhiên (mây, mưa, sấm, chớp), để tạo nên một trung tâm tín ngưỡng tôn giáo mang đậm sắc thái dân tộc. Từ trung tâm Dâu, Phật giáo đã lan tỏa đi khắp các vùng miền của cả nước. Vì vậy, chùa Tổ và hệ thống của Tứ Pháp đã trở thành dấu tích quan trọng của quá trình hình thành và phát triển Phật giáo Việt Nam.

Đỗ Thị Thủy- Báo Bắc Ninh
  Từ khóa
Các tin khác
Chùa Khánh Lâm xã Mão Điền đón nhận bằng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh (29/11/2012)
Nhà thờ Nguyễn Gia - Di tích lưu niệm danh nhân văn hóa Nguyễn Gia Thiều (23/11/2012)
Nét đẹp phồn thực trong tranh Đông Hồ (23/11/2012)
Đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng ba di tích Quốc gia đặc biệt (06/11/2012)
Câu chuyện văn hóa: Du lịch Bắc Ninh (05/11/2012)
Gìn giữ nghệ thuật hát trống quân ở Bùi Xá (29/10/2012)
Bắc Ninh - nơi duy nhất có lăng mộ thủy tổ nước Nam (23/10/2012)
Lập dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích chùa Bút Tháp (23/10/2012)
Điều ít biết về pho tượng Phật bà Quan âm chùa Bút Tháp (22/10/2012)
Quy hoạch quần thể di tích lịch sử Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương (09/10/2012)
Giới thiệu Huyện Thuận Thành
Giới thiệu chung
Bộ máy tổ chức
Đơn vị hành chính
Quy hoạch phát triển
Làng nghề
Địa điểm du lịch
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Video clipTin ảnh
Câu chuyện văn hóa: Du lịch Bắc Ninh
KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP
Thuận Thành 2 Thuận Thành 3 Cụm công nghiệp
Khu công nghiệp Thuận Thành 2
TIN MỚI
Đại diện các Sở, ngành trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII
(BNP) – Bước vào ngày làm việc thứ 2 (11/12), Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7 tiến hành thảo luận theo tổ về những nội dung trong báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Buổi chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn - Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường.
Ba pho tượng đá chùa Linh Ứng
Chùa Ngọc Khám có tên chữ là “Linh Ứng tự” thuộc làng Ngọc Khám, xã Gia Đông (Thuận Thành), được xây dựng từ thời Trần thế kỷ, XIII. Trải qua thăng trầm lịch sử, ngôi chùa bị phá hủy nhiều lần chỉ còn lại 3 pho tượng Tam thế tạc bằng đá-những tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật cao.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Túy đối thoại với dân
Chiều ngày 10-12, tại hội trường Nhà văn hóa thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành (Thuận Thành) hàng trăm cán bộ, đảng viên và người dân địa phương tham gia buổi tiếp xúc, đối thoại với ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Chùa tổ và truyền thuyết phật mẫu man Nương
Chùa Tổ có tên chữ là “Phúc Nghiêm tự” thuộc thôn Mãn Xá, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, từ lâu đời nổi tiếng cổ kính thâm nghiêm với truyền thuyết Phật mẫu Man Nương. Chùa hiện nằm trên một khu đất cao, thoáng, rộng thấp thoáng dưới những tán cây cổ thụ, bao quanh là nhà cửa dân cư và những cánh đồng lúa màu tươi tốt.
Người thổi hồn vào rối nước Đồng Ngư
Bất cứ ai từng một lần được xem rối nước ở thôn Đồng Ngư (xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành) chắc hẳn đều không khỏi ngỡ ngàng trước sự tài tình của những người nghệ sĩ nông dân nơi đây. Từ những khúc gỗ vô tri, họ đã khéo léo đẽo gọt, thổi hồn cho từng con rối để chúng trở thành những nhân vật sống động trong các tích trò rối nước dân gian.
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
14.5% Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2011.
1068$ Thu nhập bình quân đầu người năm 2011.
3.500 năm Huyện Thuận Thành là một vùng đất cổ, là một trong những cái nôi của dân tộc Việt có cách đây khoảng 3.500 năm.
87 Xếp hạng của Trường THPT Thuận Thành 1 trong danh sách các trường THPT có điểm thi đại học cao nhất năm 2011
Quảng cáo
TRANG CHỦ TIN TỨC GƯƠNG SÁNG KHUYẾN HỌC VĂN HÓA HÀNH CHÍNH VĂN BẢN DOANH NHÂN PHẢN HỒI HỘP THƯ Đầu trang
Cổng thông tin điện tử Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Địa chỉ: Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Điện thoại: 0241.3865.366, fax: 0241.3770.244, email: thuanthanh@bacninh.gov.vn
Phát triển bởi VTK Media