In bài viết Cỡ chữ

Lập hồ sơ mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang đề nghị Unesco công nhận là Di sản tư liệu Thế giới

18/04/2010 11:07:00 (GMT + 7)
Chùa Vĩnh Nghiêm là nơi đào luyện tăng đồ Phật giáo từ cuối thế kỷ 13. Nơi đây còn lưu giữ được một kho mộc bản với hơn 3000 ván khắc bao gồm kinh, sách, giới luật, trước tác nhà Phật của Tam thế tổ và một số vị cao tăng dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử được san khắc qua nhiều đợt trong suốt khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX.

Kho mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm vẫn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Từ kho tư liệu này, có thể tìm hiểu và khai thác được rất nhiều thông tin về lịch sử Phật giáo, tư tưởng, văn hóa Phật giáo, dòng thiền Trúc Lâm, lịch sử nghệ khắc in mộc bản, thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Trần Nhân Tông và các danh nhân lịch sử văn hóa của đất nước. Hơn thế nữa, mỗi một ván khắc chính là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc cực kỳ tinh xảo, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nghệ thuật chạm khắc gỗ của Việt Nam thời Lê - Nguyễn. 


Với giá trị nêu trên, kho mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm trở thành di sản văn hóa quý giá của quốc gia trên nhiều lĩnh vực: tư tưởng triết học, lịch sử, địa lý, nghệ thuật,…là tư liệu văn tự gốc, độc bản, nguyên vẹn. Ngày 03/3/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chính thức có công văn gửi Bộ Ngoại giao và Ủy ban quốc gia Unesco của Việt Nam đề nghị cho tỉnh Bắc Giang lập hồ sơ “Các mộc bản kinh phật của thiền phái Trúc Lâm tại chùa Vĩnh Nghiêm” để trình Unesco công nhận là Di sản tư liệu thế giới


Theo dch.gov.vn