Ngải Sơn Lăng

 

1. Tên di tích: Ngải Sơn Lăng (An Lăng)

2.Loại công trình: Lăng

3.Loại di tích: Di tích lịch sử

4.Địa chỉ di tích: Thôn Ao Bèo, Xóm Trại Lốc 2,Xã An Sinh, huyện Đông Triều, Quảng  Ninh

5.Tóm lược thông tin về di tích:

Gồm có công trình lăng tẩm và miếu thờ, được xây dựng năm 1381, nơi an táng linh cữu vua Trần Hiến Tông (1319- 1341).
  “Đại Việt sử ký toàn thư” ghi: “Năm 1341, mùa hạ tháng 6, ngày 11, vua băng ở chính tẩm, tạm quàn ở cung Kiến Xương, miếu hiệu là Hiến Tông... Năm 1344, mùa thu tháng 8, ngày 15, an táng Hiến Tông vào An Lăng ở Kiến Xương... Năm 1381, tháng 6 rước thần tượng các lăng ở Quắc Hương, Tháo Đường, Long Hưng, Kiến Xương đưa về lăng lớn ở Yên Sinh để tránh nạn người Chiêm Thành vào cướp”.

Trên đây là hình ảnh Ngải Sơn Lăng đã được phục hồi lại.

Ngải Sơn lăng là lăng có quy mô rất lớn, những gì hiện còn cho thấy lăng có đường Thần đạo lớn, hai bên có tượng người và tượng thú đứng chầu. Đế bia còn lại cũng cho thấy lăng có những tấm bia lớn, đặc biệt các di vật ở đây đều khá tinh xảo, khác với các di vật được xây dựng ở giai đoạn sau như lăng Phụ Sơn và Nguyên lăng.

Diện mạo An lăng cụ thể như thế nào vẫn là một bí ẩn trong lòng đất. Theo mô tả của Trần triều thánh tổ các xứ địa đồ thì lăng có quy mô to lớn, các dấu vết còn lại gồm: “Nền trong dài hai trượng, chín thước (9,57m); rộng 8 thước (2,64m); cao 1 trượng (3,30m), tường vây quanh bằng gạch, mỗi mặt dài 4 trượng 5 thước (14,85m), dày 3 thước (1m)”.

Xung quanh khu lăng hiện còn lại rất nhiều di vật, trong đó đặc biệt phải kể đến là bộ tượng bằng đá, gồm tượng quan hầu, tượng thú và rùa. Bộ tượng này vốn được đặt dọc hai bên Thần đạo của lăng theo từng cặp đối xứng nhau, tượng quan hầu ở tư thế đứng chầu, tượng các loại thú đều được tạc ở dạng phủ phục. Bộ tượng đá ở An lăng không chỉ được đánh giá là một sưu tập quý của nghệ thuật điêu khắc thời Trần, mà điều quan trọng hơn nữa là, qua bộ tượng này chúng ta biết  được trong cấu trúc Thần đạo lăng tẩm thời Trần hai bên có tượng quan hầu và tượng thú đứng chầu.

 

 

 

Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều

      (Theo QuangNinh.online): Theo duy danh định nghĩa thì Đông Triều có nghĩa là "triều đình phía đông", An Sinh vốn là quê gốc của nhà Trần. Đây là một trong những vùng ẩn tích chứa nhiều các di sản văn hoá đặc sắc của thời Lý- Trần   Vị trí các di tích nhà...

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Trang web này có điều gì khiến bạn không hài lòng?