Đền Bà Kiệu

Từ WikiHanoi - Từ điển bách khoa mở Hà Nội

Đền Bà Kiệu

Đền có tên chữ là Thiên Tiên Điện được xây dựng từ thời Lê Thần Tông (TK17) ở địa phận làng Tả Vọng, nay là phố Đinh Tiên Hoàng, xế trước đền Ngọc Sơn. Đền xưa khá khang trang có tam quan nằm gần Hồ Gươm, khi Pháp làm đường Đinh Tiên Hoàng đã cắt ngang sân đền, cắt phần tam quan sang bên Hồ Gươm, còn đền ở bên này phố. Đền có kiến trúc ba gian, chồng diêm hai mái có hàng trống con tiện, vì kèo truyền thống. Diện mạo hôm nay là sau lần trùng tu năm 1883 – 1884. Đền thờ mẫu Liễu Hạnh, một phụ nữ sống thời Lê, quê ở làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, Nam Định, thờ chính ở Đền Phủ Giầy.

Đền còn giữ được một tấm bia đã và quả chuông đồng mang niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 8 (1800) đời Tây Sơn. Nay đền còn là nơi trương bày các hiện vật lịch sử – văn hóa của Thăng LongHà Nội qua các thời đại.

Công cụ cá nhân