• Xã hội
  • Ngày cập nhật 24/01/2012 10:13:00

Rồng ngự trên các đồ vật cổ

Hàng trăm hiện vật cổ có hình tượng rồng ngự trên bùa đeo, cột đá, chân đèn, cánh cửa, đỉnh, lư, võng... được Bảo tàng Lịch sử quốc gia trưng bày nhân dịp xuân Nhâm Thìn 2012.

1907965719_DSC_2026
Rồng trang trí trên cột đá triều Lý thành Thăng Long thế kỷ 11-13.
1035842911_DSC_1996
Rồng ngự trên cánh cửa gỗ triều Trần (thế kỷ 13-14), lấy từ chùa Phổ Minh, Tức Mặc (Nam Định).
972615168_DSC_2000
Hình rồng đắp nổi trên chân đèn gốm Hoa Lam, từ triều Mạc (1580) tại Cẩm Giàng (Hải Dương).
219536611_DSC_2004
Trên bùa đeo (thế kỷ 2-3 tại Nghi Vệ, Bắc Ninh) là hình các linh vật, trong đó có rồng.
2014656497_DSC_2006
Rồng trang trí trên gạch xây tháp đất nung triều Lý, thế kỷ 11-13.
1556370342_DSC_2010
Rồng trang trí trên kiến trúc triều Lý, Trần, thế kỷ 11-14.
933769878_DSC_2013
Kiến trúc hình đầu rồng đất nung triều Lý, thế kỷ 11-13.
2000461331_DSC_2015
Và đầu rồng triều Lý - Trần, thế kỷ 11-14.
292430550_DSC_2019
Rồng trên đố cửa bằng đá triều Lý (1057) tại chùa Phật Tích, Tiên Du (Bắc Ninh).
1992998171_DSC_2023
Chậu vàng trang trí rồng, thời Nguyễn 1802-1945.
165669573_DSC_1992
Bệ kê chân cột trang trí "Lưỡng long tranh châu" (Cặp rồng chầu ngọc) bằng đá, triều Lý, thế kỷ 11-13.
2092111048_DSC_2028
Rồng trên đỉnh bạc, triều Nguyễn (1802-1945)
572196507_DSC_2031
Rồng ngự trên chụp tóc Hoàng hậu bằng vàng. (Văn hóa Chămpa thế kỷ 17-18).
222645122_DSC_2033
Rồng trên bàn đạp yên ngựa bằng đồng, triều Lê Trung Hưng thế kỷ 17-18.
1564294189_DSC_2035
Đầu võng trang trí rồng thú Makara và rắn Naga, văn hóa Chămpa thế kỷ 17-18.
1241412215_DSC_2037
Trên quai võng đồng triều Trần thế kỷ 13-14 (Đông Triều, Quảng Ninh) có chạm nổi hình rồng.
1717238190_DSC_2039
Rồng chầu trên lư hương, triều Nguyễn (1802-1945).
372003619_DSC_2041
Ấm trang trí rồng sen, triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18.
1134503188_DSC_2044
Rồng trên kiến trúc đất nung, triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18.
28722199_DSC_2048
Lư hương trang trí tứ linh Long - Ly - Quy - Phượng, triều Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18.
1226182471_DSC_2050
Rồng trên bát gốm hoa lam, triều Lê Sơ, Mạc, thế kỷ 15-16, tại Hội An, (Quảng Nam).
1927323244_DSC_2055
Đỉnh gốm men rạn trang trí rồng và nghê, triều Lê Trung Hưng, niên hiệu Vĩnh Hựu năm thứ 2 (1736).
1057810839_DSC_2061
Rồng trang trí trên đỉnh bạc triều Nguyễn, niên hiệu Khải Định năm thứ nhất (1916).
1100984310_DSC_2064
Rồng trên chuông Vân Bản bằng đồng, thế kỷ 13-14 tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

Theo VnExpress