Landmarks

Lăng Vĩnh Mậu

Lăng Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng hậu, vợ chúa Nghĩa Vương Nguyễn Phúc Thái (1650-1725)

Tổng quan

Lăng Vĩnh Mậu (永茂陵) của bà Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng hậu Tống Thị Lãnh, vợ chúa Nghĩa Vương Nguyễn Phúc Thái (Trăn) (1650-1725). Lăng được xây năm 1696, sau khi bà mất.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]

  • Nguyễn Phước Tộc Việt Nam
    www.nguyenphuoctoc.info
  • Vấn đề lăng mộ vua chúa Nguyễn ở Huế bị đào: Đâu rồi những báu vật?
    www.gactholoc.net
    Tôi sực nhớ hôm đi quan sát lăng Quang Hưng và lăng Vĩnh mậu trong khu vực lăng Gia Long bị đào bới trước tết Canh Ngọ, gặp anh Huế - (hồi kháng chiến cùng ở cơ quan Tuyên huấn Thành ủy với tôi), hiện nay anh là một trong ba người giữ lăng Gia Long, tôi hỏi:” Vì sao dân Đình Môn lại đi đào lăng tệ hại đến như thế nầy?”. Anh Huế nhanh nhảu nói:” Có chi lạ đâu, hồi 1975 mình mới về cứ...


Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Vĩnh Mậu
Địa chỉ Unnamed Road, Định Môn, Hương Thọ, tx. Hương Trà, Thua Thien Hue, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-05 07:03:07
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất