Landmarks

Chợ Kỳ Lừa

Tags: chợ

Tổng quan

Chợ Kỳ Lừa hiện nay thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; chợ này đã có từ hàng trăm năm nay[cần dẫn nguồn], là nơi mua bán sản vật, hàng hoá của nhân dân trong vùng và nhân nhân các nơi khác đến buôn bán. Chợ Kỳ Lừa mỗi tháng họp sáu phiên vào các ngày mồng hai, ngày mồng bảy âm lịch.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Titre : Tonkin. Langson. Le marché de Kilua, 1896.
Auteur : Salles, André (1860-1929).
Photographe Date d'édition : 1896
Source : Bibliothèque nationale de France, département Société de Géographie, SG XXCM-484 © Titre : Tonkin. Langson. N°30, indigène au marché de Kilua, né à Nacham, 32 ans, nait muong meo, porte toute la chevelure (40m/m) / [photogr.] A....


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chợ Kỳ Lừa
Địa chỉ 110 Bắc Sơn, Lang Son, Lang Son province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-25 05:32:50
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất