Landmarks

Văn miếu Xích Đằng

Tags: đá tháp

Văn miếu Xích Đằng- Hưng Yên

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Nhà tiền tế

 © Hữu vu

 © Khánh đá

 © Một trong 9 bia đá


 © Chó đá trên đường vào văn miếu

 © vmxd


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Văn miếu Xích Đằng
Address Lê Quý Đôn, Lam Sơn, tp. Hưng Yên, Hung Yen Province, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-15 08:02:04
Members
Current weather  ...
Nearest places