Landmarks

Nhà thờ Giáo họ Đại Đồng

Tổng quan

Địa chỉ : Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Ðịnh

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ Giáo họ Đại Đồng
Địa chỉ Tỉnh lộ 490C, Đồng Sơn, Nam Truc District, Nam Dinh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-21 05:29:36
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất