Landmarks

Chùa Thanh Lương

Tổng quan

Chùa này có 1 tấm bia rất đẹp.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Chỉnh lại cho nét


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Thanh Lương
Địa chỉ Đường Trắng, Thành Quần, Bình Minh, Nam Trực, Nam Định, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-05-05 00:49:44
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất