Landmarks

Đình Hiệp Lực

An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình

An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình
lễ hội Đình Hiệp Lực xã An khê 2013 phần 1 -3
Lễ hội Đình Hiệp lực Xã An Khê 2013 phần 2- 3
Lễ hội Đình Hiệp Lực Xã An khê 2013 phần 3 - 3
Múa bát dật - VOV

Tổng quan

Đình Hiệp Lực thuộc thôn Hiệp Lực, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ là một Di tích Lịch Sử - Văn Hóa cấp quốc gia được Nhà nước công nhận theo quyết định số: 1214/VHQG ngày 30 tháng 10 năm 1990. Đình Hiệp Lực là nơi tôn thờ hai mẹ con một danh tướng của Hai Bà Trưng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán, đó là tướng quân Lê Đô và mẹ là Trần Thị Ả Lương người làng Hiệp Lực, bố là Lê Cung người Trang Nhân Mục (Hà Sơn Bình).

Theo thần tích của ngôi đình đến thế kỷ thứ VI trong cuộc kháng chiến chống quân Lương, Lý Bí đã đi qua nơi đây đã nghỉ tại Trường võ và vào thắp hương trước cung điện khi ra trận và được sự giúp sức của Lê Đô, vì vậy trong đình còn lưu giữ bức đại tự (Linh dực Trưng Vương, âm phù Lý Đế).

Thời trần thế kỷ 13 Trần Nhân Tông đánh giặc Ô Mã Nhi đi qua đây vào cầu đảo cũng rất linh ứng (sắc phong và ấn tín của Trần Đại Vương là bảo vật trong đình Hiệp Lực còn lưu giữ). Như thế có thể nói rằng đình Hiệp Lực có khá sớm.

Đình Hiệp Lực là di tích lịch sử rất có giá trị, là tư liệu nghiên cứu về địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cũng như lịch sử hình thành làng xã, hình thái kinh tế, phong tục tập quán của con người buổi đầu công nguyên trên đất Thái Bình và còn là tư liệu để đi tới khẳng định vị trí vai trò của mảnh đất con người Thái Bình trong buổi đầu xây dựng nước và giữ nước của dân tộc.

(BQL di tích tỉnh Thái Bình)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Chiếc mũ của diễn viên múa bát dậtBài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Hiệp Lực
Địa chỉ Unnamed Road, Hiệp Lực, An Khê, Quynh Phu District, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-24 02:31:52
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất