Landmarks

Đình Sơn Đồng

Đình Sơn Đông (?)

Tổng quan

Đình Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ là một công trình điêu khắc gỗ khá đẹp. Ngôi đình hiện tồn là kết quả của đợt trùng tu năm Thành Thái thứ 17 (1906). Tại di tích còn bảo lưu được nhiều di vật, đồ tế khí có giá trị cùng các tài liệu Hán văn cổ như sắc phong, bia đá. Đồng thời đây còn là địa điểm ghi dấu chứng tích chiến tranh khi thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Thái Bình.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Sơn Đồng
Địa chỉ Unnamed Road, Quynh Phu District, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-24 04:41:39
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất