Landmarks

Đền Gạo

Mễ Thương Thắng Tích, di tích kho lương của Hưng Đạo Vương

Tổng quan

Theo thần phả tại Đền Đệ Nhị Sinh Từ, năm 18 tuổi, Trần Quốc Tuấn được phong tước Thượng Vị Hầu và được giao trọng trách về A Sào thuộc Hương A Cảo để lập đồn binh và trấn giữ kho lương ngay trên đất Thái Ấp cũ của Phụng Càn Vương Trần Liễu là phụ thân của Ngài và đã được vua Trần cấp đất thực ấp cho Ngài để sau làm đất hương hỏa. Nơi đây có địa thế hiểm trở rất thuận lợi cho triển khai thế trận thủy binh và ngăn chặn việc xâm nhập bằng đường thủy để bảo vệ cho Long Hưng và kinh thành Thăng Long.

Ngày nay những dấu tích còn lưu lại dày đặc ở nơi đây và các vùng phụ cận như : Mễ Thương (kho gạo) Am Qua (kho gươm), Gò Đóng Yên, Hồ Tắm Tượng đặc biệt còn dấu tích Voi chiến của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương vượt sông Hóa đi đánh trận Bạch Đằng bị tử nạn tại Bến Lở (Bến Tượng sau này). Căn cứ A Sào đã có những đóng góp hết sức to lớn trong việc cung cấp lương thực và binh sỹ trong 3 cuộc kháng chiến thần thánh chống quân Mông - Nguyên của quân và dân Đại Việt.

Trải qua các thời kỳ lịch sử Mễ Thương vẫn được lưu giữ với cái tên "Mễ Thương thắng tích" (Thắng cảnh kỷ niệm kho gạo). Khi Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương mất nhân dân A Sào đã tu sửa nâng cấp thành Đình. Năm 1951, Đền Đệ Nhị Sinh Từ bị giặc Pháp chiếm đóng lập bốt nhân dân A Sào đã chuyển Tượng, Linh ấn và các đồ tế khí về thờ tại Đình. Năm 2006, Ban khánh tiết cùng nhân dân A Sào đã quyên góp xây dựng 3 gian đại bái và hậu cung trên nền xưa móng cũ của Đền và chuyển tượng, các đồ thờ tự về thờ tại Đền và sửa chữa nâng cấp Đình (Mễ Thương thắng tích) để thờ Ngài cùng Vương Phụ, Vương Mẫu.

(thaibinh.gov.vn)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Voi đá trước đền gạo (mới)


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền Gạo
Địa chỉ Unnamed Road, An Thái, Quynh Phu District, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-24 05:49:53
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất