Landmarks

Nhà thờ Giáo họ Đạo Củ

Tổng quan

Giáo họ Đạo Củ là một giáo họ lớn của xứ Dưỡng Điềm với 580 nhân danh. Lịch sử hình thành làng Đạo Củ gắn liền với sự hình thành huyện Kim Sơn, tức là vào năm 1829 Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ, một vị quan Triều Nguyễn đã đến vùng đất Kim Sơn để lập làng, lập ấp. Trong đó có làng Đạo Củ, cái tên làng đã cho thấy được điểm nổi bật của ngôi làng này “Làng toàn tòng”.

Năm 1900 đời cha già Hào, giáo họ đã xây dựng ngôi nhà nguyện tạm thời đầu tiên với khoảng 200 nhân danh.

Năm 1910 đời cha già Côn, ngài đã xây dựng nhà thờ giáo họ Đạo Củ như hiện nay và được hoàn thành vào năm 1911. Có ngôi nhà thờ mới, đời sống đạo của giáo dân được thăng tiến mạnh mẽ.

Năm 1929 đời cha già Duy, giáo họ đã xây dựng tháp chuông, và cũng là cổng chính đi vào ngôi thánh đường.

Năm 1952 thời cha già Liêm khu nhà thờ bị bom tàn phá và đến năm 1953 đã được trùng tu lại.

Tuy nhiên cùng với thời gian và những biến cố thăng trầm nhà thờ cũng đã xuống cấp, vì thế năm 1999 cha cố Luca Trần Hùng Sỹ đã đại tu lại tháp chuông và tiểu tu khu nhà thờ.

Năm 2007 do nhu cầu cần thiết của giáo dân, cha Antôn Nguyễn Đức Điều, chính xứ Dưỡng Điềm, đã quyết định đại tu nhà thờ, nối dài nhà thờ thêm 9m. Năm 2008 cha Gioan B. Nguyễn Công Tráng đã xây thêm nhà phòng, đường kiệu ao hồ và Tượng Đài Đức Mẹ La Vang.


Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ Giáo họ Đạo Củ
Địa chỉ làng Đồng Nhân, Hồi Ninh, Kim Sơn District, Nam Dinh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-26 22:19:49
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất