Landmarks

Nhà thờ Giáo xứ Lai Ổn

Tổng quan

Địa chỉ: xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Lai Ổn trước đây còn gọi là Kẻ Ổn, thuộc tổng Tiến Bá, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Khoảng nửa đầu thế kỷ XVII, người dân Lai Ổn được một thừa sai dòng Tên từ Kẻ Bái đến giảng đạo.

Năm 1645, Kẻ Bái thành giáo xứ thì Lai Ổn là một giáo họ thuộc xứ Kẻ Bái. Khi Lai Ổn đã có nhiều tín hữu và nền móng Đức tin đã vững vàng, các thừa sai Dòng Tên rời trụ sở truyền giáo từ Kẻ Bái đến Lai Ổn để tiếp tục mở rộng cánh đồng truyền giáo.

Năm 1659, Lai Ổn trở thành giáo xứ và nhận lễ Sinh Nhật Đức Mẹ làm lễ quan thầy.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nhà thờ Giáo xứ Lai Ổn
Địa chỉ Lai Ổn, An Quý, Quynh Phu District, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-26 23:13:23
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất