Landmarks

Lăng quận công Bùi Đăng Châu (Bùi Sán)

Dinh Thiên Đoàn
Tags: đá

Tổng quan

Lăng mộ và đền thờ quan Thái tế Đại vương Trung quận công Bùi Sán (tên tự Bùi Đăng Châu) tại thôn Đoàn Đào xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ còn lưu giữ rất nhiều những hiện vật bằng đá rất có giá trị. Tháng 7/2014, cụm lăng mộ và đền thờ bằng đá này đã chính thức được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Lăng mộ và đền thờ cụ Bùi Đăng Châu được xây dựng từ thế kỷ 18. Đây là nơi lưu giữ thi hài quan Thái tế Đại vương, Trung quận công Bùi Sán và thờ cúng tổ tiên họ Bùi. Cụ Bùi Đăng Châu là đời thứ 4 của dòng họ, thi đỗ tiến sỹ võ dưới triều vua Lê Cảnh Hưng (1740 - 1786).

Trong chặng đường quan nghiệp với hiển tích của một võ quan huân lao giúp vua dẹp giặc giữ yên đất nước, cụ được triều đình ân vinh ở trật cao nhất hàng ngũ bá "Công - Hầu – Bá - Tử - Nam". Khi từ quan về quê, cụ được cấp thái ấp, lộc điền, vàng bạc, được vua Lê ban đặc ân xây dinh thự, lăng mộ và những kỷ vật bằng đá (Bát bộ kim cương) dành cho vua chúa và bậc đại thần. Tiên công Bùi Sán còn được triều đình Nguyễn ban tặng thêm bậc là Đoan túc tôn thần.

Trải qua hàng trăm năm, cùng những biến cố lịch sử của đất nước, đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lăng mộ cụ Bùi Đăng Châu đã bị quân giặc tàn phá làm hư hỏng nhiều hiện vật. Khi hòa bình lập lại, con cháu dòng họ đã cùng nhau góp công góp của sưu tầm các tư liệu về cha ông tại Viện Hán Nôm quốc gia, tìm kiếm các sắc phong đã mất, khắc lên bia đá lưu lại cho hậu thế và phục dựng bảo tồn di tích trên nền đất cũ.

Hiện nay lăng mộ và đền thờ cụ Bùi Đăng Châu còn gìn giữ nguyên vẹn nhiều đồ thờ tự, tế khí và tư liệu có giá trị về lịch sử, mỹ thuật, văn hóa như: sắc phong, đại tự, câu đối, các hiện vật bằng đá theo kiến trúc thời Lê như ngai đá, nhang án đá, 3 án thư đá, 1 voi đá, 1 ngựa đá, 8 thần tướng đá, 2 bia trụ đá…

(hungyentv.vn)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Cổng vào khu lăng mộ, đền thờ đá thờ quan Thái tế Đại Vương, Trung quận công Bùi Sán tại thôn Đoàn Đào, xã Đoàn...

 © Đôi cột đá cổ ngay phía cổng vào cụm di tích được gọi là đôi " đồng trụ". Trên đôi cột có khắc rõ về lịch sử,...

 © Được biết trước đây chữ trên cột là chữ Hán. Tuy nhiên, khoảng năm 1945, những người thuộc dòng họ Bùi khi tôn tạo...

 © Trong khu vực sân của cụm đền thờ và lăng mộ đá hiện còn lưu giữ 8 pho tượng đá và 1 đội ngựa - voi đá. Đây được...

 © Tượng " Bách vũ thần tướng" và " Dụng thành thần tướng môn" được đặt ngay phía bên tay trái cổng vào

 © Đối diện đó là tượng " Nghiêm vũ hầu tướng" và " Thắng vũ thần tướng môn"

 © Gần phía trong đền, là hàng gồm 3 tượng " Vũ thần tướng", " Tống tượng thần tướng" và " Tượng voi"

 © Ngự phía bên trái đền là tượng " Môn thần tướng", " Chí mã thần tướng" và " Tượng mã". Toàn bộ những bực tượng...

 © Trong đền, 3 hương án đá, bàn thờ đá và ngai đá là những hiện vật cổ do vua Lê ban tặng, còn được dòng họ bảo tồn...

 © Bàn thờ đá và ngai thờ đá gần như vẫn còn nguyên vẹn

 © Với những nét hoa văn, chạm khắc tinh xảo vẫn còn được lưu giữ với thời gian

 © " Tống tượng thần tướng"- một trong 8 tượng đá cổ thuộc " bát bộ thần tướng"

 © Voi đá trong khu vực sân, trên mình vẫn còn in hằn nhiều vết đạn trong 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp của...

 © Trong khu vực lăng và đền thờ còn tồn tại cả " giếng ngọc". Tương truyền giếng ngọc rất rộng, được bao quanh bởi...

 © Phần lăng mộ Quan Thái Tế Đại Vương, Trung quận công Bùi Sán (Bùi Đăng Châu) phía sau đền thờ đã được con cháu quy...

 © Công trình này mới được xây dựng vào năm 2009


 © Điện thờ

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng quận công Bùi Đăng Châu (Bùi Sán)
Địa chỉ QL 39B, Phu Cu District, Hung Yen Province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-03 22:32:44
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất