Landmarks

Đình Hương Câu

Tổng quan

Đình Hương Câu, xã Hương Lâm là một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu còn lại không nhiều ở Hiệp Hòa nói riêngvà tỉnh Bắc Giang nói chung. Ngôi đình được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia theo Quyết định số 138/QĐ ngày 31 tháng 1 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa,Thể thao &Du lịch). Xét về giá trị kiến trúc nghệ thuật, có lẽ đình Hương Câu chỉ đứng sau đình Lỗ Hạnh “đệ nhất Kinh Bắc”, xã Đông Lỗ cùng huyện.

Đình  được xây dựng vào thời thế kỷ XVII. Đình thờ thành hoàng làng là đức thánh Đương Giang - một vị tướng thời Lý, có công lao to lớn trong việc chống giặc Tống xâm lược. Đình Hương Câu còn thờ 3 vị thánh khác nữa đó là: Hồng Thánh linh thông Đại vương, Huyền thánh cảm ứng Đại vương, Linh quang hiên hựu Đại vương.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Hương Câu
Địa chỉ TL 295, Đông Lâm, Hiệp Hòa District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-07 20:09:47
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất