Landmarks

Chùa Cói

Tags: tháp

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Tam Quan cột đá (có lạc khoản chữ Hán: "Canh Tý mạnh xuân cát nhật")

tháp  © Tháp Cói có 7 tầng, cao 7,70m

 © Giếng đá cổ

 © Cột đá khắc chữ Hán (thạch kinh?)

 © Các pho tượng Mẫu © Tượng Ca Diếp


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Cói
Address 115 Hùng Vương, Hội Hợp, tp. Vĩnh Yên, Vinh Phuc Province, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-11-10 21:40:25
Members
Current weather  ...
Nearest places