Landmarks

Lăng Đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh

Khám phá lăng Nguyễn Bá Khanh - Hưng Yên TV

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Quan tài bằng gỗ Ngọc Am của cụ khi khai quật

 © Áo của quan Đại tư đồ


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Lăng Đại tư đồ Nguyễn Bá Khanh
Address TL 205, Phố Phủ, tt. Khoái Châu, Khoai Chau District, Hung Yen Province, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-11-10 22:43:34
Members
Current weather  ...
Nearest places