Landmarks

Đình Đông Đạo

Đình Lộ Đông

Đình Đông Đạo - Môn khai thác phát huy giá trị di tích

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Các hoạ tiết trong đình Đông Đạo đã bị sơn lại bằng sơn hoá học.


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình Đông Đạo
Address 381 Hùng Vương, Đồng Tâm, tp. Vĩnh Yên, Vinh Phuc Province, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-11-11 03:40:26
Members
Current weather  ...
Nearest places