Landmarks

Lăng Điền quận công Nguyễn Huy

Tags: đá

Xem sản phẩm tại Triển lãm VR3D.

Mô hình 3D sấu đá đuôi xoè

Tổng quan

Điền Quận công Nguyễn Huy (1610 - 1675), người làng Phù Dực, Gia Lâm, Hà Nội.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Điền quận công Nguyễn Huy
Địa chỉ Đê, Phù Dực, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-13 17:50:19
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất