Landmarks

Nghè Chu Mẫu

Tags: đá

Tổng quan

Ở phường (làng) Chu Mẫu, thành phố Bắc Ninh. Tại đây có tượng Phật Di Lặc và tứ vị đại vương bằng đá được tạo tác từ thời Nguyễn rất tinh xảo.

Nghè Chu Mẫu cùng với Đền Vân Mẫu, nhà cố Trạch là cụm di tích thờ phụng thân mẫu thánh Tam Giang và Thánh Tam Giang (Trương Hống, Trương Hát, Trương Lừng, Trương Lẫy, Đạm Nương) có công đánh giặc Lương vào thế kỷ thứ VI; vốn được khởi dựng từ lâu đời, trùng tu vào thời Nguyễn; còn bảo lưu được nhiều tài liệu cổ vật như: tượng thờ, gia phả, bia đá và dồ thờ tự thời Lê – Nguyễn.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Nghè Chu Mẫu
Địa chỉ Unnamed Road, Chu Mẫu, tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-19 22:51:53
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất