Landmarks

Chùa Đọ

Quang Minh tự

Tổng quan

Làng Đỗ Xá, tên nôm là làng Đọ, nay thuộc địa phận phường Ninh Giang, thành phố Bắc Ninh. Chùa Đọ có tên chữ là Quang Minh tự.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Ảnh chụp năm 1897, sưu tập của bạn Nguyễn Mạnh Trung. Có thông tin là chùa xưa đã hoang phế, mới được dựng lại năm 2014, hệ thống tượng vẫn còn.


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Đọ
Địa chỉ 58 Huyền Quang, Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-09-27 22:57:11
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất