Landmarks

Đình Tây Mỗ

'Làng Hollywood' ở Hà Nội

'Làng Hollywood' ở Hà Nội
hội làng tây mỗ

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Lễ tế xôi để dâng lên Thành hoàng làng. Vào buổi chiều, xôi sẽ được mang phân phát cho tất cả những người có mặt...

 © Kiệu sẽ được rước một vòng xung quanh làng trước khi đưa về đình.


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình Tây Mỗ
Address Unnamed Road, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-12-04 04:13:47
Members
Current weather  ...
Nearest places