Landmarks

Đền Ghênh

Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan

Đền Ghênh (Như Quỳnh, Hưng Yên) thờ Nguyên phi Ỷ Lan

Đền Ghênh (Như Quỳnh, Hưng Yên) thờ Nguyên phi Ỷ Lan
Hưng Yên: Tham quan đền Ghênh thờ Mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan
Những dấu ấn thời Lý trên đất Hưng Yên

Tổng quan

Đền Ghênh nằm ở thôn Ngọc Quỳnh được xây dựng vào năm Ất Mùi (1115). Đền thờ Bà Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, người có công với nhân dân và đất nước. Bà là người phụ nữ duy nhất của đất nước hai lần nhiếp chính thay vua điều hành đất nước và đưa ra nhiều chủ trương kế sách giúp giảm nạn đói, đẩy mạnh sản xuất, phát triển các làng nghề, trừng trị bọn phản loạn, cùng các quan đại thần đánh đuổi giặc ngoại xâm nhiều lần xâm lược bờ cõi nước ta.

Khi thấy mình tuổi đã cao, Bà về quê an hưởng tuổi già và mất hưởng thọ 73 tuổi. Để tưởng nhớ công ơn của Bà, nhân dân xã Như Quỳnh tổ chức lễ hội trong bốn ngày 11-14/3 âm lịch hàng năm.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền Ghênh
Địa chỉ Vườn thị, tt. Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-12-04 22:17:07
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất