Landmarks

Đình Cửu Cao

Đình Cửu Cao - Hưng Yên

Tổng quan

Đình Cửu Cao thuộc thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trong đình thờ 4 vị thành hoàng đã có công đánh giặc (?). Tương truyền, 4 ông là người làng này, sau khi thắng giặc thì ghé về thăm quê. Công chúa (?) thấy họ chưa trở về kinh, liền tới đón. Trên đường trở về, gặp mưa to, thuyền bị lật giữa sông, công chúa cùng 4 ông đều bị tử nạn. Từ đó dân làng lập đình để thờ.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Cửu Cao
Địa chỉ Tỉnh lộ 179, thôn Vàng, Văn Giang, Hưng Yên, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-12-05 00:52:57
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất