Landmarks

Đền Mây

PHẠM BẠCH HỔ

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Cung cấm Đền Mây thờ 3 pho tượng: Phạm Bạch Hổ (bên phải), Phu nhân (bên trái) và Thánh mẫu (ở giữa)

 © Cung đại bái Đền Mây với hệ thống câu đối và bức Trâm thư của Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đền Mây
Address Phạm Bạch Hổ, Hiến Nam, tp. Hưng Yên, Hưng Yên, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-12-08 01:43:09
Members
Current weather  ...
Nearest places