Landmarks

Đền thờ tướng quân Bùi Cảnh Khánh

Tổng quan

Địa chỉ: xã Đức La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Bùi Cảnh Khánh là một nhân vật lịch sử, sự nghiệp của ông gắn liền với Bình Định vương và các tướng lĩnh Lam Sơn đánh đuổi quân Minh giành lại độc lập cho dân tộc. Di tích nhà thờ và mộ của ông được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2006.

(Trần Mạnh Cường)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ tướng quân Bùi Cảnh Khánh
Địa chỉ xã Đức La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Thêm bởi admin
Vào ngày 2015-01-17 03:14:02
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất