Landmarks

Hồ Núi Cốc

Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên

Tổng quan

Không chỉ là một công trình thủy điện, hồ Núi Cốc còn là một khu du lịch sinh thái, một địa điểm du lịch có tiếng thuộc xã Tân Thái, thị trấn Ðại Từ, tỉnh Thái Nguyên (cách Hà Nội khoảng 90 km).

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Hồ Núi Cốc
Địa chỉ Ven hồ, Thai Nguyen, Thai Nguyen province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-25 23:36:36
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất