Landmarks

Đình làng Lại Đà

Làng Lại Đà

Làng Lại Đà
Đi sang Lại Đà bằng thuyền qua sông Đuống
Hát quan họ mừng lễ hội cổ truyền thôn Lại Đà- Đông Hội-Đông Anh-Hà Nội
hậu trường phim chiến hạm nổ tung cảnh quay tại lại đà 1

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình làng Lại Đà
Address Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, Vietnam
Added by admin
Added on 2015-02-14 07:17:00
Members
Current weather  ...
Nearest places