Landmarks

Lăng mộ Trương Công Hy

Thượng thư, danh thần thời Tây Sơn (1727-1800)

Tổng quan

Trương Công Hy (1727-1800) đỗ hương cống dưới thời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, làm thầy dạy cho các con của chúa Nguyễn. Sau đó, ông tham gia triều Tây Sơn, giữ chức Binh bộ Thượng thư, Hình bộ Thượng thư dưới triều Quang Trung và Cảnh Thịnh; đóng góp vào việc chấn chỉnh tổ chức giáo dục khoa cử, biên soạn luật lệ, tiến cử người hiền tài…

Ông từng được nhà Tây Sơn ban lộc điền 500 mẫu, nhưng phân phát cho nhân dân địa phương canh tác.

Năm 2005, lăng mộ Trương Công Hy tại xã Điện Thắng Trung, H.Điện Bàn (ảnh) đã được UBND tỉnh Quảng Nam xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Năm 2013, lăng mộ được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng mộ Trương Công Hy
Địa chỉ Quốc lộ 1A, xóm Chay, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2015-03-02 04:05:47
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất