Landmarks

Khu mộ cổ Bến Dốc

Tổng quan

Ngày 15 tháng 11 năm 2006, Ủy ban nhân dân quận 2 phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin Thành phố; Sở Tài nguyên Môi Trường Thành phố; Ban Quản lý Di tích và Danh lam thắng cảnh Thành phố xác định mốc, khoanh vùng bảo vệ kiến trúc nghệ thuật khu mộ cổ Bến Dốc, vị trí tại hẻm số 63, đường số 18, khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2.

Quần thể gồm 13 ngôi mộ, trong đó 10 ngôi mộ hiện còn bia mộ. 

Các ngôi mộ cổ có giá trị về nghệ thuật kiến trúc và chất liệu xây dựng.

Ngôi mộ thứ nhất:

Được xây dưng năm Giáp Thìn (1844 – năm Thiệu Trị thứ IV). Ngôi mộ kiến trúc hình “ ngưu miên” (trâu nằm ngủ). Phía chân ngôi mộ kiến trúc thành nhà bia, mái giả ngói ống diềm chân bằng. ngôi mộ được xây dựng bằng chất liệu đá ong ở bên rong và ô dưới ở bên ngoài. Gắn chặt vào ngôi mộ và ở bên trong nhà bia là tấm bia đá granit khắc 21 chữ Hán: 

“Hiển Linh Đào Thị Kiết Trinh thục chi mộ. giáp thìn niên kết đán, hiếu điệt Đào Khắc Mậu lập thạch”.

Mộ trinh thục Đào Thị Kiết, kết đán năm giáp thìn (1844 – năm Thiệu trị thứ IV) cháu Đào Khắc Mậu lập bia mộ).

Ngôi mộ thứ hai:

Được xây dựng năm kỷ mùi (1859 – năm Tự Đức thứ XII). Ngôi mộ được kiến trúc hình ngưu miên bằng đá ong và ô dước. gắn chặt vào chân ngôi mộ là bia đá granit khắc 30 chữ Hán: 
“ Đại Nam. Gia định  nội tổ mẫu phan đệ nhị hàng, biểu viết, thuần lương mộ. thời kỷ mùi niên ngũ nguyệt cốc đán, hiếu tôn Đào Khắc Mậu lập thạch”.
Mộ Gia Định nội tổ mẫu họ Phan đệ nhị hàng hiệu Thuần Lương, nước Đại Nam. Tháng 5 năm kỷ mùi(1859 – năm Tự Đức thứ XII) cháu Đào Khắc Mậu lập bia mộ.

Ngôi mộ thứ ba:

Được xây dựng năm Nhâm Dần (1842 – năm Thiệu Trị thứ II). Ngôi mộ được kiến trúc hình ngưu miên bằng đá ong và ô dước. gắn chặt vào chân ngôi mộ là bia đá granit khắc 26 chữ Hán:
“Đại Nam. Hiển tổ khảo cá nhân, tánh Đào, hiệu viết Thuần lương chi mộ. Nhâm dần niên tạo, đích tôn Đào Khắc Mậu lập thạch”.
(Mộ tổ sĩ nhân họ Đào, hiệu Thuân lương nước Đại Nam. Năm Nhâm Dần (1842- năm Thiệu Trị thứ II) đích tôn Đào Khắc Mậu lập bia mộ ).

Ngôi mộ thứ tư:

Được xây dưng năm nhâm Dần (1842- năm Thiệu Trị thứ II). Ngôi mộ được kiến trúc hình ngưu miên bằng đá ong và ô dước. gắn chặt vào chân ngôi mộ là bia đá granit khắc 31 chữ Hán:

“Hoàng Nguyễn Nguyên liệu khoa tú tài chánh thất Trần Thị, hiệu thụy Trinh thuận nhụ nhân chi mộ. nhâm dân niên tạo, Ngãi An Phan Thị Lâu lập thạch”.

(Mộ nguyên liên khoa tú tài chánh thất Trần thị, thụy trinh thuận. năm nhâm dần (1842- năm Thiệu Trị thứ II) Phan Thị Lâu ở Ngãi An lập bia mộ).

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Khu mộ cổ Bến Dốc
Địa chỉ Số 18, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2015-04-19 01:56:55
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất