Landmarks

ATK Chợ Đồn

Những ngày ở bên Ông Ké - Phần 1

Những ngày ở bên Ông Ké - Phần 1
Những ngày ở bên Ông Ké - Phần 2
Những ngày ở bên Ông Ké - Phần 3

Tổng quan

Khu di tích lịch sử ATK - Chợ Đồn (Bắc Cạn), thuộc quần thể di tích Việt Bắc, nơi ghi dấu ấn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ( 1946 -1954 ).

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
ATK Chợ Đồn
Địa chỉ TL 254, Chợ Đồn, Bac Kan province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-26 01:09:14
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất