Landmarks

Mộ Phan Tấn Huỳnh

1754-1824, Phó tướng của Lê Văn Duyệt

Tổng quan

Danh tướng, nhà doanh điền Phan Tấn Huỳnh triều Nguyễn, tên húy là Khiêm, quê ở tỉnh Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng lập được nhiều chiến công, khai hoang lập ấp, bình định đất mới mở, được triều đình phong tước Hầu, nên thường gọi là Huỳnh Ngọc Hầu.

Những năm chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn tranh chấp nhau, ông tòng quân dưới quyền Nguyễn Ánh, cùng Lê Văn Duyệt, Ngô Tùng Châu, Võ Tánh, Trương Tấn Bửu đánh quân Tây Sơn thắng nhiều trận lớn.

Năm Gia Long thứ 6 (1807), ông được phong là Thần sách tướng quân, Khâm sai Đô thống chế, kiêm Hữu quân phó tướng, giúp Lê Văn Duyệt trấn thủ thành Gia Định. Theo văn bản khắc trên bia đá, ông là người thảo tất cả các sớ tấu cho Lê Văn Duyệt lúc tại chức.

Từ năm Kỷ Tỵ (1809) đến năm Bính Tý (1816), ông phụng chiếu vua đến Quảng Ngãi dẹp loạn và bình định các sắc dân miền núi (đương thời gọi là Mọi Đá Vách) xuống cướp phá với ý định tạo dựng một vương quốc tự trị. Tại đây, ông lập nhiều chiến công hiển hách, vỗ yên dân chúng, được triều đình thăng thưởng. Sau đó, ông trở về Gia Định.

Năm Canh Thìn (1820), Lê Văn Duyệt được thăng Tổng trấn Gia Định, ông được cử làm Phó tổng binh trấn Phiên An, năm 1822 thăng Tổng binh trấn thủ. Ông lo khai hoang mở đất, trị dân nhân từ, mang lại cơm no áo ấm cho trăm họ tại đất Phiên An.

Năm 1822, ông từ quan, đến ngày 11-11-1824 (âm lịch), do tuổi già bệnh tật nên ông đã tự kết liễu đời mình vì không muốn làm phiền con cháu.

Phần mộ bia của ông, nay vẫn còn tại Hẻm 120 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.


Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]





 © Đức hóa lê dân


 © Bình phong sau mộ


Bài viết



Liên kết [Google search]



Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Mộ Phan Tấn Huỳnh
Địa chỉ 114 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2015-05-12 09:17:34
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất