Landmarks

Đền thờ quận công Hoàng Bùi Hoàn

Tổng quan

Mộ và đền thờ Quận công Hoàng Bùi Hoàn ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

Hoàng Bùi Hoàn là một võ tướng, làm quan suốt 3 triều vua Lê: Vua Lê Gia Tông (1672-1676), Vua Lê Hy Tông (1676-1705),Vua Lê Dụ Tông (1705-1729), đã được phong đến chức Quận Công. Ông là một vị quan đức độ, có tấm lòng yêu thương và chăm lo cho nhân dân, từng vì nhân dân mà dâng khải lên Chúa Trịnh trình bày mười hai điều nên làm.

Về công trạng của tướng công, sách Đại Nam Nhất Thống Chí tập VI do Quốc Sử giám triều Nguyễn biên soạn có ghi:

“Hoàng Bùi Hoàn người huyện Quảng Xương đời Bảo Thái làm Tả Đô Đốc Trường lưu thủ Trấn Thanh Hoa, gia phong Thái bảo, chết tặng Thái Phó Tước"

(Vệ quốc tổng sách đã dẫn trang 2783 niên hiệu Thái bảo đời vua Lê Dụ Tông)

Văn bia tại đền thờ còn lưu giữ nguyên vẹn có ghi công trạng của cụ:

“ Nắm binh phiên cốt giản dị rõ ràng
Luyện ba quân mạnh như hổ gấu
Giữ hiệu tiền thì rèn nghiêm quân lệnh
Khiến bao biến loạn dẹp yên
Khi nhận chức trừ tào thì thường xuyênluyện tập quân sỹ thuần thục
Thực là nhanh vuốt, uy vũ của triều đình”

(Trích bia tướng công Hoàng Bùi Hoàn)

Khi Quận công qua đời, ghi nhớ ơn người, nhân dân 28 làng xã ở hai huyện Quảng Xương và Đông Sơn lập khế ước cùng nhau dâng lễ vật cúng tế cụ tại đền thờ vào ngày 25/7 âm lịch hàng năm. Tục lệ này đến nay vẫn còn được duy trì.

Đền thờ tướng công được nhà nước cấp tiền, nhân dân trong vùng góp công sức xây dựng nên. Đó là một ân sủng hiếm có của triều đình. Đền thờ được đánh giá là di tích có một không hai ở Thanh Hóa. Toàn bộ phần mái trên của ngôi đền được đặt trên 4 dãy cột 24 cột đá vuông 0,25x0,25x1,97m. Cột được trau chuốt cẩn thận và có khắc câu đối ở giữa mỗi cây cột. Bàn thờ và hương án các cặp vệ sỹ, đôi hạc, đôi ngựa, đôi voi, đôi chó ngao đều bằng đá đục đẽo công phu. 

Ngày 18 tháng 4 năm 2013 Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật mộ và đền thờ Hoàng Bùi Hoàn xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa là di tích Quốc Gia.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ quận công Hoàng Bùi Hoàn
Địa chỉ Unnamed Road, Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hoá, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2015-12-20 04:05:24
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất