Landmarks

Chùa Tường Long

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Phù điêu Uyên ương, di vật Tường Long.


 © Mô hình tháp Lý tại Hoàng thành Thăng Long.

 © gạch xây tháp Tường Long


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Tường Long
Address Đường mòn lên chùa Tháp, Đồ Sơn, Hải Phòng, Vietnam
Added by admin
Added on 2016-05-16 08:43:11
Members
Current weather  ...
Nearest places