Landmarks

Tây Thiên

VNVĐTA - Tây Thiên, Vĩnh Phúc

VNVĐTA - Tây Thiên, Vĩnh Phúc
DANH THẮNG TÂY THIÊN ( XÃ ĐẠI ĐÌNH , HUYỆN TAM ĐẢO - VĨNH PHÚC )

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Đền Thõng Tây Thiên – Tam Đảo

 © Đền Thượng Tây Thiên – Tam Đảo © Thác Bạc © Thác Bạc © Ga cáp treo

 © Đền Cô Bé © Cáp treo Tây Thiên được đưa vào hoạt động từ ngày 16/2 và sẽ khai trương vào dịp khai hội Tây Thiên ngày 15/2 âm lịch...


 © Đền Thỏng với cây đa 9 cội
Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Tây Thiên
Address Lễ hội Tây Thiên, Đại Đình, Tam Đảo, Vinh Phuc province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-26 18:03:15
Members
Current weather  ...
Nearest places