Landmarks

Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Principale de EFEO

Tổng quan

Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia trực thuộc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia mà tiền thân là Thư viện của Học viện Viễn đông Bác cổ do Nhà nước đô hộ Pháp thành lập tháng 1 năm 1901 chuyên nghiên cứu về Viễn đông và Đông dương.

Năm 1958, khi Uỷ ban Khoa học Nhà nước ra đời, Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định lấy cơ sở thư viện của Học viện Viễn đông Bác cổ ở Hà Nội tổ chức thành Thư viện Khoa học Trung ương vào ngày 6 tháng 2 năm 1960. Năm 1968, Thư viện Khoa học Trung ương được tách thành hai thư viện là Thư viện KH&KTTW trực thuộc Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước và Thư viện Khoa học Xã hội trực thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội.Từ tháng 9 năm 1990, Thư viện KH&KTTW cùng với Viện Thông tin KH&KTTW hợp nhất thành Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia (nay là Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia). 

Gần 45 năm xây dựng và phát triển, Thư viện KH&KTTW đã xây dựng được một nguồn tin khoa học và công nghệ (KH&CN) lớn nhất Việt Nam, bao quát hầu hết các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực công nghệ quan trọng, phục vụ phát triển nền khoa học và công nghệ nước nhà.Do những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Thư viện Khoa học và Kỹ thuật Trung ương đã được Nhà nước ta tặng thưởng huân chương cao quý: Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Ngày 8/10/2014, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Thông tin Khoa học xã hội...

 © Sách tra cứu: Bộ Từ điển Britanica gồm 50 cuốn, Bộ Marx-Engels toàn tập gồm 22 cuốn, Bộ sách Universal: 22 cuốn và gần...

 © Tài liệu số hóa:

- Tài liệu EFEO đã số hóa: Cơ sở dữ liệu Ảnh xưa (với 58.000 bức ảnh); Cơ sở dữ liệu toàn văn...

 © Lịch phục vụ độc giả: Sáng: từ 8h30 đến 12h00 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ Hai...


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Địa chỉ 26-30 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-11-01 03:06:58
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất