Landmarks

Đền Thượng

Chùa Tiên Sơn, chùa Hinh Sơn, chùa Quán Thánh
Tags: phỗng

Đền Thượng trên núi Nhồi (An Hoạch), Thanh Hóa

Tổng quan

Đền Thượng (hay còn gọi là chùa Hinh Sơn, chùa Tiên Sơn, chùa Quán Thánh...), nằm ở sườn phía đông núi An Hoạch (phường An Hoạch, TP Thanh Hóa).

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Người Pháp chú thích là "pagode de Cua-Nhap" nhưng xem hình thế và so sánh nhiều hình ảnh xưa và nay thì chúng tôi phát hiện ra chính là đền Thượng, núi Nhồi.


 © Hình ảnh này cho thấy 2 trụ biểu và tượng 2 chó đá (?) trên đường vào đền

 © Ảnh tốt hơn nhiều!

 © Hình dáng hòn Vọng Phu

 © Cổng vào đền nhìn từ trong ra, có 2 tượng lính canh cửa nhỏ hơn.
 © EFEO_VIE06237 Au pied du rocher du Tong Doc: (vu de gauche), art annamite

 © Qủa núi dựng đứng phía sau đền Thượng

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền Thượng
Địa chỉ 37 QL47, An Hoạch, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-11-01 22:22:43
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất