Landmarks

Đền Hiềm

Tổng quan

Đền Hiềm ở phường Phúc Thành, Ninh Bình là nơi thờ Nguyễn Bặc với thần tích ghi lại những hiềm khích với Lê Hoàn.

Nguyễn Bặc (chữ Hán: 阮匐; 924 - 15 tháng 10, 979 âm lịch), hiệu Định Quốc Công (定國公), là khai quốc công thần nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quân vào thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. Do lập công lớn, ông được vua Đinh phong là Định Quốc Công, vị trí như Tể tướng.[1] Theo các gia phổ họ Nguyễn và tài liệu "Lược sử họ Nguyễn tại Việt Nam", ông được tôn là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn chính thống ở Việt Nam. Theo sách "Nguyễn Phúc tộc thế phả" ông được xem là thủy tổ của dòng họ Nguyễn Phúc.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền Hiềm
Địa chỉ Unnamed Road, Tân Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-11-24 07:07:50
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất