Landmarks

Chùa Khoi

Đăng Khôi tự, chùa Khánh Đá

Tổng quan

Chùa Khoi tên chữ là Đăng Khôi tự nằm ở thôn Tiền ( làng Giang Tả ), xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Chùa thờ Dương Không Lộ và Giác Hải, trên đường đi truyền đạo hai vị này dựng nhà tạm trên cánh đồng Khoi ở thôn Tiền, nên sau khi mất dân làng mới lập ngôi chùa để thờ, lấy tên là chùa Khoi.

Chùa có 1 bệ tháp hoa sen thời Trân, nhưng chỉ tiếp cận được 1 góc nhỏ. Trang trí gỗ đã bị sơn lại toàn bộ.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Một góc bệ đá thời Trần

 © Các mảng chạm đã bị sơn lại

 © Giống cánh cửa ở đền Trần

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Khoi
Địa chỉ Unnamed Road, Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2018-02-05 19:09:10
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất