Landmarks

Hung Kings' temple

Video1

Video1
Video2
Lễ hội đền hùng
Thăm di tích Đền Hùng (1)
Lễ Hội Đền Hùng Xưa Và Nay
VTC14_Nhìn lại lễ hội đền Hùng 2013

Overview

Location

Retrieving
 

Places in Hung Kings' temple [browse]

Images [full view] [Google Images] © Đền Giếng

 © Đền Hạ

 © Đền Trung

 © Đền Thượng

 © Cột đá thề

 © “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ nước.”Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Hung Kings' temple
Address tp. Việt Trì, Phu Tho province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-27 22:01:00
Members
Current weather  ...
Nearest places