Landmarks

Chùa Tiên Tảo

Chùa Táo

Tổng quan

Chùa Táo (làng Tiên Tảo, Thanh An -Thanh Hà - Hải Dương), có tấm bia hậu độc đáo, hiện chưa có thông tin gì thêm.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Bia trong vườn chùa Táo (làng Tiên Tảo, Thanh An -Thanh Hà - Hải Dương)


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Tiên Tảo
Địa chỉ Vũ Thanh Cao, Thanh An, Thanh Hà, Hải Dương, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2018-12-02 21:10:34
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất