Landmarks

Cầu Giấy

Le pont de papier

trận chiến cầu giấy 2 lần

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Hình này chắc muộn hơn, thành cầu có chỗ hỏng.

 © Hanoi 1890 - Pont de Papier - Cầu Giấy. Chỗ xe kéo là đường Láng ngày nay.

 © 26a-pont-papier-rivic3a9re-1_txt

 © CPA Vietnam Indochine TONKIN Hanoï - Le Pont-du-Papier (62243).

 © CPA Indochine Vietnam HANOI - Carrefour du Pont du Papier (301455).

 © Titre : [Francis Garnier] / A. Quinet Auteur : Quinet, Alexandre (1837-1900). Photographe Auteur : Olivier, Léon (18..-18..? ; dessinateur). Dessinateur...

 © Tranh vẽ cái chết của Garnier

 © Áp-phích kỷ niệm cái chết của Francis Garnier

 © Chân dung Henri Rivière năm 1859

 © Henri Riviere những năm 1870

 © Mộ Henri Riviére

 © EFEO_VIE01594_1 Pont dans la campagne. Ảnh này chụp những năm 1880.

 © Pont De Papier 1907

 © Tonkin 148 Environs de Hanoi Le pont de papier edit Fievet Hanoi_txt

 © environs de Hanoï , le pont de papier 1907_txt

 © Pont de Papier En 1883_txt

 © Pont De Papier 1_txt

 © Le_pont_de_Papier_1884-85_txt

 © Làng Giấy xưa. Ao ngâm giấy.

 © Tonkin. Hanoï. Village du papier - Lavage de la pate

 © Tonkin. Environs de Hanoi. Vue du Village du Papier.

 © TONKIN,HANOI village du papier,preparation de la pate

 © TONKIN,HANOI village du papier,preparation de la pate 2

 © TONKIN HANOI VILLAGE DU PAPIER FOURS ET BASSINS DE MACERATION

 © Tonkin Hanoi Village du Papier Femme tirant le panier de la cuve_txt

 © TONKIN HANOI VILLAGE DE PAPIER FEMMES TIRANT LE PAPIER (METIER COMMERCE)_txt

 © TONKIN HANOI VILLAGE DE PAPIER FEMMES TIRANT LE PAPIER (METIER COMMERCE) 2_txt

 © Tonkin Hanoï - Jeunnes filles routre du village de papier_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier4_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier42_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier 32_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier 3_txt

 © Tonkin - Hanoï - village du papier - lavage de la pâte_txt

 © Tonkin - Hanoï - village du papier - lavage de la pâte 2_txt

 © Tonkin - Hanoï - village du papier - fours et bassins de macération_txt

 © Tonkin - Hanoi - Village du papier - Fours et bassins de Maceration_txt

 © Tonkin - Hanoi - Village du papier - Fours et bassins de Maceration 2_txt

 © Tonkin - Hanoï - village du papier - femmes tirant le papier de la cuve_txt

 © TONKIN - Hanoï - Village du papier - Femme tirant le papier de la cuve2_txt

 © TONKIN - Hanoï - Village du Papier - Femme tirant le Papier de la Cuve_txt

 © Tonkin - Hanoï -- Village du Papier - femme tirant le papier de la cuve 2_txt

 © TONKIN - Hanoï - Village du Papier - Bassin de Macération_txt

 © TONKIN - HANOI - VILLAGE DU PAPIER - BASSIN DE MACERATION_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier 2_txt

 © TONKIN - HANOÏ - UN PUITS AU VILLAGE DE PAPIER - BELLE ANIMATION_txt

 © TONKIN - HANOÏ - UN PUITS AU VILLAGE DE PAPIER - BELLE ANIMATION 2_txt

 © Retirage Photo COPIE Viêt Nam Tonkin Environs d' Hanoï Puits au village papier_txt

 © Pont Du Papier Carrefour_txt

 © Cuối làng Giấy, ảnh của Salles André 1904. Có thể nhầm lẫn không, sao giống người Tàu vậy? Hay tại vì nơi đây từng có...

 © Indochine, Tonkin, Hanoi, Village du Papier Vintage Print Tirage albuminé 1_txt

 © INDOCHINE TONKIN HANOI les fours au village du papier - légende en noir_txt

 © INDOCHINE TONKIN HANOI carte 1900 le village du papier_txt

 © INDOCHINE - TONKIN - ENVIRONS DE HANOÏ - 49 - VUE DU VILLAGE DU PAPIER - éditeur FIEVET_txt

 © INDOCHINE - TONKIN - ENVIRONS DE HANOÏ - 49 - VUE DU VILLAGE DU PAPIER - éditeur FIEVET 2_txt

 © HANOI - VILLAGE DU PAPIER - PREPARATION DE LA PATE_txt

 © CPA Vietnam Indochine TONKIN Hanoï - Fours au Village du Papier (60076)_txt

 © CPA Vietnam Indochine - Tonkin - Hanoi - Village du Papier - Bassin de (94826)_txt

 © cpa VIETNAM HANOÏ Timbre INDO CHINE Cachet HAI PHONG FABRIQUE de PAPIER ANNAMITE_txt

 © CPA VIET NAM TONKIN HANOÏ Fabrication du PAPIER Le PILONNAGE de la PÂTE à PAPIER_txt

 © cpa Tonkin - Hanoï . briquetterie indigène . village du papier_txt

 © cpa Superbe VIÊTNAM FRENCH INDOCHINA TONKIN HANOÏ Un PUIT au VILLAGE du PAPIER_txt

 © CPA Indochine Tonkin Hanoi Un puits au Village du Papier (89922)_txt

 © cpa INDOCHINE Française TONKIN HANOÏ Village du PAPIER Préssage des FEUILLES_txt

 © cpa INDOCHINA TONKIN HANOÏ all village and fabrication of paper Workers_txt

 © CPA Hanoi- Village du Papier. Préparation de la pate VIETNAM-Indochine (714607)_txt

 © CPA Hanoi- Un puits au Village du Papier. VIETNAM-Indochine (716433)_txt

 © CPA Hanoi- Un puits au Village du Papier. VIETNAM-Indochine (716433) 2_txt

 © Carte postale ancienne de TONKIN - HANOI - Village du Papier2_txt

 © Carte postale ancienne de TONKIN - HANOI - Village du Papier_txt

 © CARTE POSTALE INDOCHINE HANOI VILLAGE DU PAPIER FOURS ET BASSINS DE MACERATION_txt

 © CARTE POSTALE INDOCHINE HANOI VILLAGE DU PAPIER FOURS ET BASSINS DE MACERATION 2_txt


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Cầu Giấy
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2018-12-08 07:17:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất