Landmarks

Cầu Giấy

du pont de Papier

trận chiến cầu giấy 2 lần

Tổng quan

Trên một nhánh nhỏ con sông Tô Lịch ngày xưa, phía tây thành Hà Nội, ngoài cửa ô Tây Dương, có một chiếc cầu gạch cổ kính. Gần cầu có một cái chợ chuyên bán giấy làm ở làng Hạ Yên còn gọi là làng Cót. Vì vậy cầu mang tên là Cầu Giấy. Sách Pháp dịch nguyên văn : Pont de Papier (không có nghĩa là chiếc cầu bằng giấy !). Chiếc cầu nầy chẳng có gì đặc sắc nếu không là nơi hai sĩ quan Pháp bị quân Cờ Đen hạ sát buổi ban đầu thời kỳ chinh phục Bắc Kỳ cuối thế kỷ 19 : trung úy hải quân Francis Garnier (21.12.1873) và mười năm sau, thiếu tá Henri Rivière (19.05.1883).

Hai vị sĩ quan tử trận trên chiếc Cầu Giấy nhỏ bằng gạch không có gì đặc sắc cạnh Hà Nội đánh dấu bước đầu cuộc chinh phục Bắc Kỳ và cũng là khai trương cho cuộc đô hộ Pháp trên bán đảo Đông Dương trong hơn sáu mươi năm.

( chimviet.free.fr )

Đó là chiếc cầu gạch bắc qua sông Tô Lịch, ở cửa phía Tây của Thành Thăng Long xưa - đoạn đi về phía Sơn Tây.

Đại Nam nhất thống chí triều Nguyễn ghi: "Cầu dài 3 trượng, trên cầu có nhà lợp ngói ở huyện Từ Liêm, gọi tên là Giấy”. Như vậy cầu xây bằng gạch, trên lợp ngói ống, hệt như cầu chùa Nhật Bản, một di tích nổi tiếng ở phố cổ Hội An hôm nay.

Vì sao có chữ 'giấy'? 
Nghề làm giấy ở Thượng Yên Quyết có từ thế kỷ thứ 13, trước cả vùng giấy Bưởi, ngõ vào làng xưa ghi 'chỉ tác' nghĩa là làm giấy. Như thế cây cầu được gọi tên theo nghề chính của làng.
Gần kề chiếc cầu này có chợ chuyên bán giấy do làng Hạ Yên Quyết (làng Cót) làm.

Ngày nay, cầu Giấy làm bằng bê tông và là một đoạn của đường Cầu Giấy.

( fb Lịch sử VN qua ảnh )

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Hình này chắc muộn hơn, thành cầu có chỗ hỏng.

 © Hanoi 1890 - Pont de Papier - Cầu Giấy. Chỗ xe kéo là đường Láng ngày nay.

 © 26a-pont-papier-rivic3a9re-1_txt

 © CPA Vietnam Indochine TONKIN Hanoï - Le Pont-du-Papier (62243).

 © CPA Indochine Vietnam HANOI - Carrefour du Pont du Papier (301455).

 © Titre : [Francis Garnier] / A. Quinet Auteur : Quinet, Alexandre (1837-1900). Photographe Auteur : Olivier, Léon (18..-18..? ; dessinateur). Dessinateur...

 © Tranh vẽ cái chết của Garnier

 © Áp-phích kỷ niệm cái chết của Francis Garnier

 © Chân dung Henri Rivière năm 1859

 © Henri Riviere những năm 1870

 © Mộ Henri Riviére

 © EFEO_VIE01594_1 Pont dans la campagne. Ảnh này chụp những năm 1880.

 © Pont De Papier 1907

 © Tonkin 148 Environs de Hanoi Le pont de papier edit Fievet Hanoi_txt

 © environs de Hanoï , le pont de papier 1907_txt

 © Pont de Papier En 1883_txt

 © Pont De Papier 1_txt

 © Le_pont_de_Papier_1884-85_txt

 © Làng Giấy xưa. Ao ngâm giấy.

 © Tonkin. Hanoï. Village du papier - Lavage de la pate

 © Tonkin. Environs de Hanoi. Vue du Village du Papier.

 © TONKIN,HANOI village du papier,preparation de la pate

 © TONKIN,HANOI village du papier,preparation de la pate 2

 © TONKIN HANOI VILLAGE DU PAPIER FOURS ET BASSINS DE MACERATION

 © Tonkin Hanoi Village du Papier Femme tirant le panier de la cuve_txt

 © TONKIN HANOI VILLAGE DE PAPIER FEMMES TIRANT LE PAPIER (METIER COMMERCE)_txt

 © TONKIN HANOI VILLAGE DE PAPIER FEMMES TIRANT LE PAPIER (METIER COMMERCE) 2_txt

 © Tonkin Hanoï - Jeunnes filles routre du village de papier_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier4_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier42_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier 32_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier 3_txt

 © Tonkin - Hanoï - village du papier - lavage de la pâte_txt

 © Tonkin - Hanoï - village du papier - lavage de la pâte 2_txt

 © Tonkin - Hanoï - village du papier - fours et bassins de macération_txt

 © Tonkin - Hanoi - Village du papier - Fours et bassins de Maceration_txt

 © Tonkin - Hanoi - Village du papier - Fours et bassins de Maceration 2_txt

 © Tonkin - Hanoï - village du papier - femmes tirant le papier de la cuve_txt

 © TONKIN - Hanoï - Village du papier - Femme tirant le papier de la cuve2_txt

 © TONKIN - Hanoï - Village du Papier - Femme tirant le Papier de la Cuve_txt

 © Tonkin - Hanoï -- Village du Papier - femme tirant le papier de la cuve 2_txt

 © TONKIN - Hanoï - Village du Papier - Bassin de Macération_txt

 © TONKIN - HANOI - VILLAGE DU PAPIER - BASSIN DE MACERATION_txt

 © TONKIN - HANOI - Village du papier 2_txt

 © TONKIN - HANOÏ - UN PUITS AU VILLAGE DE PAPIER - BELLE ANIMATION_txt

 © TONKIN - HANOÏ - UN PUITS AU VILLAGE DE PAPIER - BELLE ANIMATION 2_txt

 © Retirage Photo COPIE Viêt Nam Tonkin Environs d' Hanoï Puits au village papier_txt

 © Pont Du Papier Carrefour_txt

 © Cuối làng Giấy, ảnh của Salles André 1904. Có thể nhầm lẫn không, sao giống người Tàu vậy? Hay tại vì nơi đây từng có...

 © Indochine, Tonkin, Hanoi, Village du Papier Vintage Print Tirage albuminé 1_txt

 © INDOCHINE TONKIN HANOI les fours au village du papier - légende en noir_txt

 © INDOCHINE TONKIN HANOI carte 1900 le village du papier_txt

 © INDOCHINE - TONKIN - ENVIRONS DE HANOÏ - 49 - VUE DU VILLAGE DU PAPIER - éditeur FIEVET_txt

 © INDOCHINE - TONKIN - ENVIRONS DE HANOÏ - 49 - VUE DU VILLAGE DU PAPIER - éditeur FIEVET 2_txt

 © HANOI - VILLAGE DU PAPIER - PREPARATION DE LA PATE_txt

 © CPA Vietnam Indochine TONKIN Hanoï - Fours au Village du Papier (60076)_txt

 © CPA Vietnam Indochine - Tonkin - Hanoi - Village du Papier - Bassin de (94826)_txt

 © cpa VIETNAM HANOÏ Timbre INDO CHINE Cachet HAI PHONG FABRIQUE de PAPIER ANNAMITE_txt

 © CPA VIET NAM TONKIN HANOÏ Fabrication du PAPIER Le PILONNAGE de la PÂTE à PAPIER_txt

 © cpa Tonkin - Hanoï . briquetterie indigène . village du papier_txt

 © cpa Superbe VIÊTNAM FRENCH INDOCHINA TONKIN HANOÏ Un PUIT au VILLAGE du PAPIER_txt

 © CPA Indochine Tonkin Hanoi Un puits au Village du Papier (89922)_txt

 © cpa INDOCHINE Française TONKIN HANOÏ Village du PAPIER Préssage des FEUILLES_txt

 © cpa INDOCHINA TONKIN HANOÏ all village and fabrication of paper Workers_txt

 © CPA Hanoi- Village du Papier. Préparation de la pate VIETNAM-Indochine (714607)_txt

 © CPA Hanoi- Un puits au Village du Papier. VIETNAM-Indochine (716433)_txt

 © CPA Hanoi- Un puits au Village du Papier. VIETNAM-Indochine (716433) 2_txt

 © Carte postale ancienne de TONKIN - HANOI - Village du Papier2_txt

 © Carte postale ancienne de TONKIN - HANOI - Village du Papier_txt

 © CARTE POSTALE INDOCHINE HANOI VILLAGE DU PAPIER FOURS ET BASSINS DE MACERATION_txt

 © CARTE POSTALE INDOCHINE HANOI VILLAGE DU PAPIER FOURS ET BASSINS DE MACERATION 2_txt


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Cầu Giấy
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2018-12-08 07:17:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất