Landmarks

Tòa nhà VP TƯ Đảng

Lycée Albert Sarraut à Hanoi

Tổng quan

Trung học Albert Sarraut ở Hanoi. Nay là VP Trung ương Đàng CSVN

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Phủ toàn quyền & khu trường học

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Tòa nhà VP TƯ Đảng
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2019-05-12 16:49:56
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất